ثبت شرکت هلدینگ [مدارک، زمان و هزینه مورد نیاز]✔️

انجام فعالیتهای اداری، علاوه بر اینکه مستلزم پرداخت هزینه است، زمان زیادی میطلبد. همچنین علاوه بر مدارک لازم برای قالب های شرکت موجود ارائه مدارک دیگری نیز در خصوص مهندسی بودن شرکت ضروری است. در ایام نه چندان دور (مثلا 5 سال پیش) اگر شخصی می خواست شرکتی ثبت کند، میبایست به سازمان ثبت شرکتهای …

ثبت شرکت هلدینگ [مدارک، زمان و هزینه مورد نیاز]✔️ Lire la suite »